กิจกรรมทำนุ บำรุง ส่งเสริมพระพุทธศาสนา โดยพระอาจารย์วิมาน คมฺภีรปญฺโญ, ดร.

วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ พลโทวัฒนะ พลจันทร์ ผู้บัญชาการรักษาความปลอดภัย กองบัญชาการกองทัพไทย ได้จัด “กิจกรรมทำนุ บำรุง ส่งเสริมพระพุทธศาสนา” โดยได้อาราธนาพระอาจารย์วิมาน คมฺภีรปญฺโญ, ดร. ประธานหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม ร่วมกิจกรรมและอบรมคุณธรรมให้กับข้าราชการทหาร ณ ศูนย์รักษาความปลอดภัย กองบัญชาการกองทัพไทย กิจกรรมที่ได้ดำเนินการประกอบด้วยการไหว้พระ รับศีล ถวายภัตตาหารและเครื่องไทยธรรม อบรมคุณธรรม การปฏิบัติจิตตภาวนา และบรรยายธรรมในหัวข้อ “การทำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะ การทำงานเป็นทีม ความรัก ความสามัคคี” ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อทำนุ บำรุง และส่งเสริมพระพุทธศาสนา กิจกรรมมีความสอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ด้านส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการวิชาการแก่สังคม และด้านทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *