วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม

ประชาสัมพันธ์และข่าวสาร
No Post found
กิจกรรม
No Post found
No Post found
No Post found
ประชุมเชิงปฏิบัติการ เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อรองรับ
Read more.
ประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อทบวนแผนพัฒนาระยะที่ 12 แ
Read more.
ประชุมบุคลากร ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ ประจำเดือน ตุลาคม พ.
Read more.
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการวันบุรพาจารย์ ฟังเ
Read more.
กิจกรรมด้านสังคม
No Post found
No Post found

พื้นหลังสำหรับ ประชุม เรียน หรืออบรม ออนไลน์ ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนิสิต วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม หรือผู้ที่สนใจ

สามารถดาวน์โหลดเพื่อใช้งานได้ครับ >>คลิกเพื่อดาวน์โหลด

พื้นหลังสำหรับ ประชุม เรียน หรืออบรม ออนไลน์ ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนิสิต วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม หรือผู้ที่สนใจ

สามารถดาวน์โหลดเพื่อใช้งานได้ครับ >>คลิกเพื่อดาวน์โหลด