โครงการให้ความรู้ด้านการเขียนบทความวิชาการ วิจัย และการเขียนตำราทางวิชาการ

วันพุธที่ ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ น. กลุ่มงานวิจัย สำนักงานวิชาการ วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้จัดโครงการให้ความรู้ด้านการเขียนบทความวิชาการ วิจัย และการเขียนตำราทางวิชาการ โดยได้รับความเมตตาจาก พระครูสารกิจประยุต, ดร. รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม ฝ่ายวิชาการ ได้เมตตาเป็นประธานเปิดโครงการ โดยมี รศ.ดร.สุบรรณ เอี่ยมวิจารณ์ ประธานหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตรธุรกิจและนวัตกรรมทางธุรกิจ : M.BEBI) คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย และวิทยากรบรรยายการจัดโครงการปฏิบัติศาสนกิจ โดย พระครูพิศาลโพธิธรรม รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม ฝ่ายกิจการนิสิต ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ณ ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้ศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมนครจำปาศรีสมัยทวารวดี วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ดูรูปภาพเพิ่มเติม>>

Facebook Page>>

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *