โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิต ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและด้านภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ ๒๑

วันอังคารที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2564 เวลา 09.00 น. หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิตและหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต ร่วมกับส่วนงานเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนิสิต ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและด้านภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ ๒๑ โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิรัช  เรืองแสน ผู้อำนวยการสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น มาบรรยายและให้ความรู้ในด้านภาษาอังกฤษ เช่น Tense, Toeic ทั้ง 7 Part, Part of speech, Translation Skills, Differences of word order, Sentence structure, Vocabulary พร้อมทั้งเทคนิคต่างในการศึกษาเรียนรู้ภาษาอังกฤษ โดยมีนิสิตชั้นปีที่ 4 หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิตและนิสิตชั้นปีที่ 3 หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต เป็นผู้เข้าร่วมโครงการ ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์การเรียนรู้ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมนครจำปาศรีสมัยทวารวดี วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลคันธารราษฎร์ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม

ดูรูปภาพเพิ่มเติม>>

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *