ประชุมรับฟังแนวนโยบายทางการบริหารงานภายในส่วนงาน ส่วนงานจัดการศึกษา และส่วนงานสนับสนุน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และมอบนโยบายด้านการบริหารภายในส่วนงาน

วันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. พระครูสารกิจประยุต, ดร. รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม และนางสาวพิมวดี คำมูล ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม ได้เข้าร่วม “ประชุมรับฟังแนวนโยบายทางการบริหารงานภายในส่วนงาน ส่วนงานจัดการศึกษา และส่วนงานสนับสนุน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และมอบนโยบายด้านการบริหารภายในส่วนงาน” โดยมี พระธรรมวัชรบัณฑิต ศ.ดร. อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้เมตตาเป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม ณ ห้องประชุม ๑๐๒ พระมงคลสิทธาจารย์ (รวย ปาสาทิโก) อาคารพระราชรัตนโมลี (นคร เขมปาลี) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ดูรูปภาพเพิ่มเติม>>

Facebook Page>>

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *