โครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๓

วันอังคารที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๓ เวลา 16.00 น. วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ได้จัดโครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ซึ่งในวันนี้เป็นวันแรกของการจัดโครงการ โดย พระเทพสิทธาจารย์ ประธานคณะกรรมการประจำวิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม เจ้าคณะจังหวัดมหาสารคาม ได้เป็นประธานเปิดโครงการและกล่าวให้โอวาทแก่นิสิตวิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม หลังจากเปิดโครงการได้แยกกลุ่มตามสาย ดังนี้ สายที่ ๑ อำเภอกันทรวิชัย อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม, สายที่ ๒ อำจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด อำเภอวาปีปทุม อำเภอแกดำ อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม, สายที่ ๓ อำเภอวาปีปทุม อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม, สายที่ ๔ อำเภอกุดรัง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม เพื่อให้ ประธานสาย ผู้ประสานงานและนิสิต แต่ละสาย ได้พบปะ พูดคุย เกี่ยวกับข้อปฏิบัติต่างๆ หลังจากนั้นจะเป็นการทำวัดเย็นและปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน ซึ่งในวันนี้ทุกสายจะพักอยู่ที่ วัดขุนพรหมดำริ บ้านอุปราช อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม เช้าของวันที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๓ แต่ละสายจะแยกตามสายที่รับผิดชอบ

วันพุธที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๓ วันที่สองของโครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ นิสิตและคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ เริ่มสวดมนต์ ทำวัตรเช้า เวลาประมาณ 04.00 น. และฉันภัตตาหารเช้า ณ วัดขุนพรหมดำริ บ้านอุปราช อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม โดยได้รับการสนับสนุนจาก ผู้จัดการสาขาและคณะ ธนาคารออมสิน สาขาเสริมไทยคอมเพล็กซ์ มหาสารคาม หลังจากฉันภัตตาหารเช้า แต่ละสายได้แยกตามสายที่รับผิดชอบ ดังนี้

สายที่ ๑ วัดเขวาน้อย ตำบลเขวำใหญ่ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม

สายที่ ๒ วัดหนองคู อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด

สายที่ ๓ วัดหนองทุ่ม บ้านหนองทุ่ม อำเภอวำปีปทุม  จังหวัดมหาสารคาม

สายที่ ๔ วัดห้วยแคน โนนสูง บ้านห้วยแคน ตำบลหนองแวง อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม

ปิดโครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน ๒๕๖๓ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ในวันพุธที่ ๒๓ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๓ วันที่เก้าของโครงการ ซึ่งได้ปิดโครงการก่อนกำหนด ๑ วัน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) เพื่อการป้องกันและให้เป็นไปตามมาตรการทางภาครัฐ ทางมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จึงได้ประกาศให้ปิดโครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานทันที โดยวิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้ปิดโครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน ๒๕๖๓ เมื่อเวลา 19.00 น. ณ วัดขุนพรหมดำริ  ตำบลท่าสองคอน อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม โดย พระครูสารกิจประยุต, ดร. รักษาการรองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนิสิต เจ้าอาวาสวัดขุนพรหมดำริ เป็นประธานปิดโครงการ และกล่าวให้โอวาสแก่นิสิตและผู้เข้าร่วมโครงการ

ดูรูปภาพเพิ่มเติ่ม>>

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *