ร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น เพื่อสมทบทุนบูรณะปรับปรุงห้องรับรอง สำนักงานรองอธิการบดี วิทยาเขตขอนแก่น พร้อมทั้งครุภัณฑ์สำนักงาน

วันจันทร์ที่ ๓๐ สิงห

Read more

พระครูสารกิจประยุต, ดร. รักษาการรองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนิสิต รองเจ้าคณะอำเภอเมืองมหาสารคาม ได้เมตตานำภัตตาหารข้าวกล่องจำนวน ๑๕๐ กล่อง แจกจ่าย

วันพุธที่ ๓๐ มิถุนาย

Read more

กิจกรรมโครงการ โฮมโปรอาสา มหาจุฬาสานฝัน ปันน้ำใจเพื่อน้อง มอบทุนการศึกษา อุปกรณ์การศึกษาฯ ณ โรงเรียนบ้านชุมแสงโนนเหลี่ยม ต.สำโรง อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม 2562

วันอาทิตย์ที่ 8 ธันว

Read more