วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม

ประชาสัมพันธ์และข่าวสาร
ประกาศ​สอบวัดผลการศึกษา​ ภาคเรียนที่ 2 /2563
Read more.
รับสมัครนิสิต ประจำปีการศึกษา 2564
Read more.
3 ขั้นตอน การสมัครเรียนผ่านระบบออนไลน์
Read more.
ประชาสัมพันธ์โครงการปฏิวิปัสสนากัมมัฏฐาน ปีการศึกษ
Read more.
กิจกรรม
ร่วมแสดงความจงรักภักดี และรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
Read more.
พิธีทอดกฐินสามัคคี ประจำปี ๒๕๖๕
Read more.
โครงการทอดเทียนโฮมและบำเพ็ญกุศลวันบุรพาจารย์ กระทำ
Read more.
โครงการแสดงพระธรรมเทศนาในระหว่างพรรษาและโครงการประ
Read more.
โครงการประชุมสัมมนานิเทศ ติดตามพระสอนศีลธรรมในโรงเ
Read more.
การประชุม “พัฒนาศักยภาพนิสิตสู่การสร้างสุขภาวะทางป
Read more.
โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
Read more.
ประชุมนิสิตเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนออกปฏิบัติศาสนก
Read more.
พิธีพระราชทานเพลิงศพ เป็นกรณีพิเศษ คุณพ่อเกษม แสนพ
Read more.
บําเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม พระราชกิตติรังษี (บุญทัน
Read more.
พิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายอดีตเจ้าอาวาสและเจ้าเมืองมห
Read more.
พิธีพระราชทานเพลิงศพ(กรณีพิเศษ) คุณพ่อทองสา หนองพร
Read more.
ประชุมคณะสงฆ์จังหวัดมหาสารคาม
Read more.
ประชุมสัมมนาประชาพิจารณ์ ร่างแผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ
Read more.
ประชุมอบรมพระสอนศีลธรรม หลักสูตรระยะสั้น ๓ ชั่วโมง
Read more.
ประชุมคณะกรมการจังหวัดมหาสารคาม หัวหน้าส่วนราชการ
Read more.
กิจกรรมด้านสังคม
No Post found
วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม มอบถุงยังชีพถวายพระภิกษุสามเ
Read more.
มจร มอบถุงยังชีพถวายพระภิกษุสามเณร-ประชาชน ตามพระด
Read more.
แบ่งปันน้ำใจช่วย/สมทบทุนสร้างบ้านหลังใหม่ (บ้านถูก
Read more.
กิจกรรมโครงการ โฮมโปรอาสา มหาจุฬาสานฝัน ปันน้ำใจเพ
Read more.

พื้นหลังสำหรับ ประชุม เรียน หรืออบรม ออนไลน์ ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนิสิต วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม หรือผู้ที่สนใจ

สามารถดาวน์โหลดเพื่อใช้งานได้ครับ >>คลิกเพื่อดาวน์โหลด