วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม

ประชาสัมพันธ์และข่าวสาร
No Post found
กิจกรรม
No Post found
No Post found
No Post found
ประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อทบวนแผนพัฒนาระยะที่ 12 แ
Read more.
ประชุมบุคลากร ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ ประจำเดือน ตุลาคม พ.
Read more.
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการวันบุรพาจารย์ ฟังเ
Read more.
เข้าร่วมสัมมนาเรื่องกิจการพระพุทธศาสนาในยุควิถีชีว
Read more.
กิจกรรมด้านสังคม
No Post found
No Post found

พื้นหลังสำหรับ ประชุม เรียน หรืออบรม ออนไลน์ ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนิสิต วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม หรือผู้ที่สนใจ

สามารถดาวน์โหลดเพื่อใช้งานได้ครับ >>คลิกเพื่อดาวน์โหลด