วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม

ประชาสัมพันธ์และข่าวสาร
No Post found
กิจกรรม
คณะผู้บริหารตรวจเยี่ยมพื้นที่อาคารอเนกประสงค์ วิทย
Read more.
งานครบรอบวันสถาปนา ๑๓๔ ปี มหาจุฬาฯ “พัฒนาปัญ
Read more.
การคัดเลือกผลงานแนววิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศด้านการจั
Read more.
โครงการบูรณาการแนวทางความร่วมมือทางศาสนาในการต่อต้
Read more.
วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคามจัดสอบคัดเลือกผู้เข้าศึกษาต่อ
Read more.
โครงการให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำ
Read more.
โครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน ประจำปีการศึกษา ๒๕
Read more.
สวัสดีปีใหม่ สส. สุทิน คลังแสง
Read more.
พิธีทำบุญเนื่องในเทศกาลขึ้นปีใหม่
Read more.
สวัสดีปีใหม่และแสดงความยินดีกับ นายอุฤทธิ์ บุญคะสี
Read more.
พิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมศพ พระครูวิชัยกิตติคุณ
Read more.
ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงาน สำหรับ
Read more.
ประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม ครั้งที
Read more.
ประชุมเตรียมความพร้อม พิธีวางศิลาฤกษ์อาคารเรียนอเน
Read more.
ยื่นซองและประชุมคณะกรรมการ จ้างโดยวิธีคัดเลือก สำห
Read more.
กิจกรรมด้านสังคม
No Post found
No Post found

พื้นหลังสำหรับ ประชุม เรียน หรืออบรม ออนไลน์ ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนิสิต วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม หรือผู้ที่สนใจ

สามารถดาวน์โหลดเพื่อใช้งานได้ครับ >>คลิกเพื่อดาวน์โหลด