นิสิตวิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้รับทุนเล่าเรียนหลวงในระดับปริญญาตรี ประจำปี ๒๕๖๕ จำนวน ๑ รูป

เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๓๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์  ประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ในการถวายทุนการศึกษาพระราชทานของโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ประจำปี ๒๕๖๕ ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร นิสิตวิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้รับทุนเล่าเรียนหลวงในระดับปริญญาตรี  ประจำปี ๒๕๖๕ จำนวน ๑ รูป คือ พระมหาพุทธกร เจติยาภินนฺโท (เล็งไธสง) นิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ในการนี้ พระมหาพงษ์เดช สุขวฑฺฒโน นักวิชาการศึกษา เจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจการนิสิต ได้ประสานงานอำนวยความสะดวกแก่นิสิตในการเข้ารับทุนพระราชทาน ดังกล่าว ณ พระบรมมหาราชวัง

ดูรูปภาพเพิ่มเติม>>

Facebook Page>>

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *