ประชุมนิสิตเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนออกปฏิบัติศาสนกิจและบริการสังคม รุ่นที่ ๖๘ ปีการศึกษา ๒๕๖๕

วันพุธที่ ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. กลุ่มงานบริการการศึกษา วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้จัดประชุมนิสิตเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนออกปฏิบัติศาสนกิจและบริการสังคม รุ่นที่ ๖๘ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดยได้รับความเมตตาจาก พระครูพิศาลโพธิธรรม รักษาการรองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนิสิต เมตตาเป็นประธานในการประชุม, พระมหาพงษ์เดช สุขวฑฺฒโน นักวิชาการศึกษา เจ้าหน้าผู้รับผิดชอบกลุ่มงานบริการการศึกษา ได้ชี้แจงระเบียบ ข้อบังคับ ข้อปฏิบัติในการออกไปปฏิบัติศาสนกิจ และได้ให้นิสิตได้ศึกษาเรียนรู้ระบบการปฏิบัติศาสนกิจในรูปแบบออนไลน์ และทราบถึงกรอบระยะเวลาในการดำเนินการต่างๆ ในการประชุมครั้งนี้มีนิสิตเข้าร่วมประชุม ดังนี้ หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต จำนวน ๑๔ รูป, หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต จำนวน ๑๓ รูป และนิสิตบริการสังคม จำนวน ๔ คน รวมทั้งสิ้น จำนวน ๓๑ รูป/คน

ดูรูปภาพเพิ่มเติม>>

Facebook Page>>

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *