วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม

ประชาสัมพันธ์และข่าวสาร
No Post found
กิจกรรม
ตรวจรับพัสดุครุภัณฑ์ จากบริษัท ดี ดี ที อินเตอร์เน
Read more.
ประชาสัมพันธ์แนะแนวศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2564
Read more.
ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ “โควิด-19”
Read more.
ประชุมประชาคมเรื่องที่ดินของรัฐ แปลงโคกหนองรักสาธา
Read more.
No Post found
พิธีรดน้ำศพ คุณยายสา อุทัยสา โยมมารดาของ พระเทพสิท
Read more.
ร่วมแสดงความยินดีกับว่าที่ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสา
Read more.
โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564
Read more.
โครงการทบทวนแผนกลยุทธ์ แผนพัฒนาวิทยาเขตขอนแก่น ฉบั
Read more.
ประชุมจัดเตรียมความพร้อมการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีง
Read more.
ประชุมบุคลากรประจำวิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม ประจำเดือน
Read more.
ประชุมบุคลากรประจำสำนักงานวิทยาลัย ครั้งที่ ๕/๒๕๖๔
Read more.
ประชุมคณะอนุกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำวิทยา
Read more.
กิจกรรมด้านสังคม
No Post found
No Post found

 

 

พื้นหลังสำหรับ ประชุม เรียน หรืออบรม ออนไลน์ ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนิสิต วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม หรือผู้ที่สนใจ

สามารถดาวน์โหลดเพื่อใช้งานได้ครับ >>คลิกเพื่อดาวน์โหลด

พื้นหลังสำหรับ ประชุม เรียน หรืออบรม ออนไลน์ ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนิสิต วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม หรือผู้ที่สนใจ

สามารถดาวน์โหลดเพื่อใช้งานได้ครับ >>คลิกเพื่อดาวน์โหลด