วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม

ประชาสัมพันธ์และข่าวสาร
No Post found
กิจกรรม
การขอต่อใบอนุญาตการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตป่าฯ
Read more.
โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติเนื่องในมหามงคลพระ
Read more.
สอบคัดเลือกและสอบสัมภาษณ์ผู้สมัครเข้าศึกษาต่อระดับ
Read more.
ลงเลขครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 6 รา
Read more.
โครงการให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำ
Read more.
โครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน ประจำปีการศึกษา ๒๕
Read more.
พิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมศพคุณพ่อนิพล ศรีระวงษ์
Read more.
พิธีพระราชทานเพลิงศพ คุณพ่อสมศักดิ์ จันทะกล บิดาขอ
Read more.
ผู้บริหาร คณาจารย์​และเจ้าหน้าที่​ สำนักวิชาการ​ ร
Read more.
โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายปฏิบัติการวิชาช
Read more.
ประชุมเตรียมความพร้อมในการรับการตรวจประเมิน ประกัน
Read more.
สำนักงานวิทยาลัย ประชุมเตรียมความพร้อมการตรวจประเม
Read more.
ประชุมบุคลากรประจำวิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม ประจำเดือน
Read more.
ประชุมบุคลากรประจำสำนักงานวิทยาลัย ประจำเดือนกรกฎา
Read more.
กิจกรรมด้านสังคม
No Post found
No Post found

พื้นหลังสำหรับ ประชุม เรียน หรืออบรม ออนไลน์ ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนิสิต วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม หรือผู้ที่สนใจ

สามารถดาวน์โหลดเพื่อใช้งานได้ครับ >>คลิกเพื่อดาวน์โหลด