โครงการ KM หอพุทธศิลป์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

วันจันทร์ ที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น. ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้เข้าร่วมโครงการ KM หอพุทธศิลป์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ณ พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมท้องถิ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วัดมหาชัย (พระอารามหลวง) ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม โดยได้รับความเมตตาจาก พระเดชพระคุณ พระเทพสิทธาจารย์, ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม, เจ้าคณะจังหวัดมหาสารคาม ได้เมตตาเป็นประธานเปิดโครงการ ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับฟังความเป็นมาของการจัดตั้ง, แผนการพัฒนาในอนาคต และเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมท้องถิ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อเป็นการศึกษาโบราณวัตถุทางศาสนา

ดูรูปภาพเพิ่มเติม>>

Facebook Page>>

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *