วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม

ประชาสัมพันธ์และข่าวสาร
No Post found
กิจกรรม
พิธีซ้อมรับปริญญาสำหรับบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบั
Read more.
พิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของ พระบาทส
Read more.
พิธีทอดกฐินสามัคคี ประจำปี ๒๕๖๔
Read more.
กิจกรรมดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ “เนื่องในวันรักต้นไม้ป
Read more.
กิจกรรมการให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาแก่
Read more.
โครงการบัณฑิตมหาจุฬาฯ กับการสนองงานคณะสงฆ์
Read more.
โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตและการเสริมสร้างทักษะการผล
Read more.
กิจกรรมโฮมรูม ครั้งที่ 3 ประจำภาคเรียนที่ 1/2563
Read more.
“พิธีบำเพ็ญกุศลเจริญมงคลอายุ ๔๓ ปี” พร
Read more.
ถวายมุทิตาสักการะพระเดชพระคุณพระเทพสิทธาจารย์, ดร.
Read more.
พิธีแสดงมุทิตาจิต พระครูโพธิธรรมานุศาสก์, ดร. เจ้า
Read more.
พิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมศพ พระครูคัมภีรกิตติคุณ
Read more.
ประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม ครั้งที
Read more.
ประชุมเตรียมความพร้อม พิธีวางศิลาฤกษ์อาคารเรียนอเน
Read more.
ยื่นซองและประชุมคณะกรรมการ จ้างโดยวิธีคัดเลือก สำห
Read more.
ประชุมบุคลากรประจำวิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม ประจำเดือน
Read more.
กิจกรรมด้านสังคม
No Post found
No Post found

พื้นหลังสำหรับ ประชุม เรียน หรืออบรม ออนไลน์ ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนิสิต วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม หรือผู้ที่สนใจ

สามารถดาวน์โหลดเพื่อใช้งานได้ครับ >>คลิกเพื่อดาวน์โหลด