พิธีปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

วันอังคาร ที่ ๑๓  มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๒.๓๐ น. วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้จัด “พิธีปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖” นำโดย พระเดชพระคุณ พระเทพสิทธาจารย์, ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม, เจ้าคณะจังหวัดมหาสารคาม ได้เมตตาเป็นประธานในพิธี ให้โอวาทและเปิดการปฐมนิเทศนิสิตใหม่, พระราชวัชรสารบัณฑิต, รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการประจำวิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม, พระโสภณพัฒนบัณฑิต, รศ.ดร. ประธานคณะกรรมการประจำวิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม, รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ได้เมตตาให้โอวาทนิสิตใหม่ ณ ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้ศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมนครจัมปาศรีสมัยทวารวดี วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ดูรูปภาพเพิ่มเติม>>

Facebook Page>>

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *