วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม

ประชาสัมพันธ์และข่าวสาร
No Post found
กิจกรรม
ตรวจประเมินคุณภาพส่วนงานสนับสนุนการศึกษา ประจำปีกา
Read more.
ตรวจประเมินคุณภาพส่วนงานสนับสนุนการศึกษา ประจำปีกา
Read more.
คณะผู้บริหารตรวจเยี่ยมพื้นที่อาคารอเนกประสงค์ วิทย
Read more.
งานครบรอบวันสถาปนา ๑๓๔ ปี มหาจุฬาฯ “พัฒนาปัญ
Read more.
นิสิต รัฐศาสตร ปีที่ 1 ได้ศึกษาดูงานที่สำนักวิทยบร
Read more.
โครงการส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมจิตอาสานิสิต ปีการศึ
Read more.
ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563
Read more.
วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคามจัดสอบคัดเลือกผู้เข้าศึกษาต่อ
Read more.
พิธีแสดงมุทิตาจิต พระครูโพธิธรรมานุศาสก์, ดร. เจ้า
Read more.
พิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมศพ พระครูคัมภีรกิตติคุณ
Read more.
สวัสดีปีใหม่ สส. สุทิน คลังแสง
Read more.
พิธีทำบุญเนื่องในเทศกาลขึ้นปีใหม่
Read more.
ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงาน สำหรับ
Read more.
ประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม ครั้งที
Read more.
ประชุมเตรียมความพร้อม พิธีวางศิลาฤกษ์อาคารเรียนอเน
Read more.
ยื่นซองและประชุมคณะกรรมการ จ้างโดยวิธีคัดเลือก สำห
Read more.
กิจกรรมด้านสังคม
No Post found
No Post found

พื้นหลังสำหรับ ประชุม เรียน หรืออบรม ออนไลน์ ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนิสิต วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม หรือผู้ที่สนใจ

สามารถดาวน์โหลดเพื่อใช้งานได้ครับ >>คลิกเพื่อดาวน์โหลด