วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม

ประชาสัมพันธ์และข่าวสาร
ขอถวายมุทิตาสักการะ ผู้บริหารและคณาจารย์ วิทยาลัยส
Read more.
คณาจารย์ประจำหลักสูตร
Read more.
ประกาศ​สอบวัดผลการศึกษา​ ภาคเรียนที่ 2 /2563
Read more.
รับสมัครนิสิต ประจำปีการศึกษา 2564
Read more.
กิจกรรม
พิธียกยอดฉัตรเจดีย์พุทธคยา (จำลอง) และยกยอดฉัตร นภ
Read more.
โครงการอบรมแกนนำพระคิลานุปัฏฐาก ตัวแทนคณะสงฆ์ภาค ๙
Read more.
ภาพบรรยากาศ การสอบวัดผลการศึกษา ภาคเรียนที่ ๒ ปีกา
Read more.
พระธรรมวัชรบัณฑิต, ศ.ดร. อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจ
Read more.
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน สังกัดวิทยาลัยสงฆ์มหาสารคา
Read more.
นิสิตวิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
Read more.
โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิต ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและด
Read more.
โครงการปัจฉิมนิเทศและประกวดผลงานการปฏิบัติศาสนกิจ
Read more.
พิธีฌาปนกิจศพ คุณพ่อสมพงษ์ เนื่องแก้ว โยมบิดาของ เ
Read more.
พิธีพระราชทานเพลิงศพ(กรณีพิเศษ) คุณแม่บาง สืบมา โย
Read more.
บำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมศพ คุณแม่บาง สืบมา โยมมารดา
Read more.
พิธีพระราชทานเพลิงศพ(กรณีพิเศษ) คุณแม่บุญ หนองพร้า
Read more.
ประชุมคณะสงฆ์จังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕
Read more.
ประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เพื่อตรวจรับงานก่อสร้าง งวด
Read more.
ประชุมบุคลากรประจำวิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม ประจำเดือน
Read more.
ประชุมบุคลากรประจำสำนักงานวิทยาลัย ประจำเดือนมีนาค
Read more.
กิจกรรมด้านสังคม
กิจกรรมทำนุ บำรุง ส่งเสริมพระพุทธศาสนา โดยพระอาจาร
Read more.
พิธีทอดมหากฐินสามัคคี ประจำปี ๒๕๖๓
Read more.
โครงการวันบุรพาจารย์ ฟังเทศน์ในพรรษา ทอดเทียนโฮม ป
Read more.
พิธีทำบุญกุ้มข้าวใหญ่และฟังเทศน์มหาชาตินานาชาติ ปร
Read more.
มอบเครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ประ
Read more.
มอบเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ประส
Read more.
ร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณร
Read more.
พระครูสารกิจประยุต, ดร. รักษาการรองผู้อำนวยการฝ่าย
Read more.

 

พื้นหลังสำหรับ ประชุม เรียน หรืออบรม ออนไลน์ ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนิสิต วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม หรือผู้ที่สนใจ

สามารถดาวน์โหลดเพื่อใช้งานได้ครับ >>คลิกเพื่อดาวน์โหลด

พื้นหลังสำหรับ ประชุม เรียน หรืออบรม ออนไลน์ ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนิสิต วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม หรือผู้ที่สนใจ

สามารถดาวน์โหลดเพื่อใช้งานได้ครับ >>คลิกเพื่อดาวน์โหลด