วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม

ประชาสัมพันธ์และข่าวสาร
ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีกา
Read more.
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเ
Read more.
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งต
Read more.
ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นลูกจ้
Read more.
กิจกรรม
ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉล
Read more.
พระเดชพระคุณ พระเทพสิทธาจารย์, ดร. ผู้อำนวยการวิทย
Read more.
โครงการถ่ายทอดแผนพัฒนาวิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม มหาวิท
Read more.
พิธีวางศิลาฤกษ์ อาคาร พระธรรมวัชรบัณฑิต (สมจินต์ ส
Read more.
ปฐมนิเทศนิสิตก่อนออกปฏิบัติศาสนกิจและบริการสังคม ร
Read more.
อบรมกฏหมายใกล้สงฆ์
Read more.
การประกวดผลงานการปฏิบัติศาสนกิจและบริการสังคม รุ่น
Read more.
โครงการกิจกรรเสริมหลักสูตร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
Read more.
ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมศพ คุณแม่ที
Read more.
พิธีมุทิตา สักการะ ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จเจ้าอยู่ห
Read more.
โครงการอบรมทางด้านกฏหมายสำหรับผู้บริหารระดับสูง
Read more.
พิธีถวายมุทิตาสักการะ พระราชวัชรสารบัณฑิต, รศ.ดร.
Read more.
ประชุมคณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพั
Read more.
ประชุมรับฟังแนวนโยบายทางการบริหารงานภายในส่วนงาน ส
Read more.
ประชุมการบริหารงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ และเต
Read more.
ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการจัดซื้อครุภั
Read more.
กิจกรรมด้านสังคม
โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเ
Read more.
การประกวดขับร้องสรภัญญ์อีสานและการแข่งขันกลองยาวโบ
Read more.
โครงการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและสืบสานงานประเพณีบุญ
Read more.
โครงการทำนุบำรุงและเผยแพร่พระพุทธศาสนา เนื่องในวัน
Read more.
คุณแม่สท.มณีย์ ไชยชนะ บริจาคหินจำนวน ๑๔ ตัน (๑ รถพ
Read more.
บุคลากรและนิสิต วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม ร่วมบริจาคโล
Read more.
โครงการไตรสิกขาพัฒนาชาวพุทธต้นแบบ
Read more.
โครงการส่งเสริมและพัฒนาการให้บริการวิชาการแก่ชุมชน
Read more.

พื้นหลังสำหรับ ประชุม เรียน หรืออบรม ออนไลน์ ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนิสิต วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม หรือผู้ที่สนใจ

สามารถดาวน์โหลดเพื่อใช้งานได้ครับ >>คลิกเพื่อดาวน์โหลด