Browsing: ประชาสัมพันธ์

กิจกรรม ปฐมนิเทศ615
By

วันที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. พระเดชพระคุณพระเทพสิทธาจารย์,ดร. เจ้าคณะจังหวัดมหาสารคาม ผู้อำนวยการหน่วยวิทยาบริการวิทยาเขตขอนแก่น จังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานเปิดโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑…

กิจกรรม 34909160_216112525849721_451209133606043648_n
By

วันเสาร์ ที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น.คุณธัญญรัตน์ ชลัยรัตน์ พร้อมคณะญาติธรรมจากจังหวัดมหาสารคาม ได้ร่วมกันถวายพระพุทธรูปสมเด็จองค์ปฐมแก่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย หน่วยวิทยบริการจังหวัดมหาสารคาม เพื่อเป็นพระประธานใช้ในกิจการของมหาวิทยาลัยให้พุทธศาสนิกชนกราบสักการะบูชา โดยมีพระเดชพระคุณพระเทพสิทธาจารย์ เจ้าคณะจังหวัดมหาสารคาม…

จัดชื้อจัดจ้าง 34415266_214113109382996_8374773214554882048_n
By

ความคืบหน้าการก่อสร้างอาคารเรียน ๑๕๐ ปี มหาสารคาม งวดงานที่ ๗ เทคานชั้น ๓ และปูพื้น ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย หน่วยวิทยบริการวิทยาเขตขอนแก่น จังหวัดมหาสารคาม ตำบลคันธารราษฎร์ อำเภอกันทรวิชัย…

ประชาสัมพันธ์ ขยายเวลารับสมัคร
By

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย หน่วยวิทยบริการวิทยาเขตขอนแก่น จังหวัดมหาสารคาม ประกาศขยายเวลารับสมัครนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ สาขาวิชาพระพุทธศาสนาและสาขารัฐศาสตรบัณฑิต รอบที่ ๒ ตั้งแต่วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ถึง วันที่…

กิจกรรม 32560327_974010969441986_8008354908694642688_o
By

วันอาทิตย์ ที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น.เจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงเป็นประธานในพิธีประสาทปริญญาพุทธศาตรดุษฎีบัณฑิต รุ่นที่ ๑๔ พุทธศาสตรมหาบัณฑิต รุ่นที่…

กิจกรรม 31946611_1723240407715219_43858878881857536_o
By

วันที่ ๕-๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ได้จัดพิธีซ้อมรับปริญญา ประจำปี ๒๕๖๑ แก่บัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษาจากวิทยาเขตขอนแก่น วิทยาลัยสงฆ์เลย วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด หน่วยวิทยบริการวิทยาเขตขอนแก่น จังหวัดมหาสารคาม วันที่…

กิจกรรม 31947429_200829107378063_7213953471249121280_n
By

วันอาทิตย์ ที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น.ในพิธีพระราชทานเพลิงศพ พระครูโกวิทสารคุณ(สำลี โกวิโท น.ธ.เอก) อดีตเจ้าอาวาสวัดบ้านกำพี้ อดีตเจ้าคณะตำบลกำพี้ คณะศิษยานุศิษย์ได้บำเพ็ญกุศลบริจาคเงินสมทบการก่อสร้างอาคารเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย…

กิจกรรม 31924661_199815534146087_8932644957559193600_n
By

พระทรงพล วิสารโท(เอี่ยมละออ) พระนิสิตปฏิบัติศาสนกิจ สาขาวิชาพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย หน่วยวิทยบริการวิทยาเขตขอนแก่น จังหวัดมหาสารคาม ได้สมัครเข้าร่วมโครงการพระบัณฑิตอาสาพัฒนาชาวเขา รุ่นที่ ๑๙ ประจำปี ๒๕๖๑ โดยเข้าปฐมนิเทศระหว่างวันที่ ๒-๔ พฤษภาคม…

กิจกรรม 30441774_187921272002180_4700672548185047040_n
By

วันอาทิตย์ ที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น.คณะสงฆ์จังหวัดมหาสารคาม นำโดย พระเดชพระคุณพระเทพสิทธาจารย์ เจ้าคณะจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยคณะสงฆ์ทุกอำเภอและพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดมหาสารคาม นำโดย นายเสน่ห์ นนทะโชติ…

ประชาสัมพันธ์ 24174404_182943632499944_4900236001992532035_n
By

มจร.หน่วยวิทยบริการจังหวัดมหาสารคามประชาสัมพันธ์หลักสูตรในที่ประชุมคณะกรรมการจังหวัดมหาสารคาม วันพฤหัสบดี ที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น.พระครูสารกิจประยุต,ดร.ประธานหลักสูตรสาขาวิชาพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย หน่วยวิทยบริการวิทยาเขตขอนแก่น จังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วย ดร.ศิลป์ ชื่นนิรันดร์…

1 2