Browsing: ประชาสัมพันธ์

กิจกรรม 37375892_251607215633585_6565365653811757056_n
By

วันพุธ ที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น.ผู้บริหารคณาจารย์เจ้าหน้าที่ทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์พร้อมด้วยพระนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย หน่วยวิทยบริการวิทยาเขตขอนแก่น จังหวัดมหาสารคาม ได้ร่วมกันประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล…

กิจกรรม 37386126_251607288966911_3317125640678801408_n
By

ขอเรียนเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่าน ร่วมทำบุญทอดผ้าสามัคคีสร้างอาคารเรียน ๑๕๐ ปี มหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย หน่วยวิทยบริการวิทยาเขตขอนแก่น จังหวัดมหาสารคาม ในวันพุธ ที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐…

กิจกรรม 66
By

นิสิตคฤหัสถ์ที่ประสงค์ขอกู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 สามารถลงทะเบียนและยื่นแบบคำขอกู้ยืมเงินผ่านระบบ e-studentloan Link สำหรับรายละเอียดขั้นตอนการกู้ยืมเงิน >>> ขั้นตอนการกู้ยืมเงิน Link สำหรับเข้าระบบ e-studentloan เพื่อลงทะเบียนการกู้ยืมเงิน >>> ระบบลงทะเบียนการกู้ยืมเงิน…

จัดชื้อจัดจ้าง 35242236_219065268887780_5474200964263051264_n
By

อาคารพิพิธภัณฑ์นครจำปาศรี สมัยทวารดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย หน่วยวิทยบริการวิทยาเขตขอนแก่น จังหวัดมหาสารคาม

กิจกรรม ปฐมนิเทศ615
By

วันที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. พระเดชพระคุณพระเทพสิทธาจารย์,ดร. เจ้าคณะจังหวัดมหาสารคาม ผู้อำนวยการหน่วยวิทยาบริการวิทยาเขตขอนแก่น จังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานเปิดโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑…

กิจกรรม 34909160_216112525849721_451209133606043648_n
By

วันเสาร์ ที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น.คุณธัญญรัตน์ ชลัยรัตน์ พร้อมคณะญาติธรรมจากจังหวัดมหาสารคาม ได้ร่วมกันถวายพระพุทธรูปสมเด็จองค์ปฐมแก่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย หน่วยวิทยบริการจังหวัดมหาสารคาม เพื่อเป็นพระประธานใช้ในกิจการของมหาวิทยาลัยให้พุทธศาสนิกชนกราบสักการะบูชา โดยมีพระเดชพระคุณพระเทพสิทธาจารย์ เจ้าคณะจังหวัดมหาสารคาม…

จัดชื้อจัดจ้าง 34415266_214113109382996_8374773214554882048_n
By

ความคืบหน้าการก่อสร้างอาคารเรียน ๑๕๐ ปี มหาสารคาม งวดงานที่ ๗ เทคานชั้น ๓ และปูพื้น ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย หน่วยวิทยบริการวิทยาเขตขอนแก่น จังหวัดมหาสารคาม ตำบลคันธารราษฎร์ อำเภอกันทรวิชัย…

ประชาสัมพันธ์ ขยายเวลารับสมัคร
By

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย หน่วยวิทยบริการวิทยาเขตขอนแก่น จังหวัดมหาสารคาม ประกาศขยายเวลารับสมัครนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ สาขาวิชาพระพุทธศาสนาและสาขารัฐศาสตรบัณฑิต รอบที่ ๒ ตั้งแต่วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ถึง วันที่…

กิจกรรม 32560327_974010969441986_8008354908694642688_o
By

วันอาทิตย์ ที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น.เจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงเป็นประธานในพิธีประสาทปริญญาพุทธศาตรดุษฎีบัณฑิต รุ่นที่ ๑๔ พุทธศาสตรมหาบัณฑิต รุ่นที่…

1 2 3