ประชาสัมพันธ์
By

โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

วันที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. พระเดชพระคุณพระเทพสิทธาจารย์,ดร. เจ้าคณะจังหวัดมหาสารคาม ผู้อำนวยการหน่วยวิทยาบริการวิทยาเขตขอนแก่น จังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานเปิดโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ โดยมี พระมหาประกาศ อาภากโร รองผู้อำนวยการหน่วยวิทยบริการวิทยาเขตขอนแก่น กล่าวถวายรายงานโดยสังเขปดังนี้…

กิจกรรม
By

โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

วันที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. พระเดชพระคุณพระเทพสิทธาจารย์,ดร. เจ้าคณะจังหวัดมหาสารคาม ผู้อำนวยการหน่วยวิทยาบริการวิทยาเขตขอนแก่น จังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานเปิดโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ โดยมี พระมหาประกาศ อาภากโร รองผู้อำนวยการหน่วยวิทยบริการวิทยาเขตขอนแก่น กล่าวถวายรายงานโดยสังเขปดังนี้…

By

โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

วันที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. พระเดชพระคุณพระเทพสิทธาจารย์,ดร. เจ้าคณะจังหวัดมหาสารคาม ผู้อำนวยการหน่วยวิทยาบริการวิทยาเขตขอนแก่น จังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานเปิดโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ โดยมี พระมหาประกาศ อาภากโร รองผู้อำนวยการหน่วยวิทยบริการวิทยาเขตขอนแก่น กล่าวถวายรายงานโดยสังเขปดังนี้…

By

โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

วันที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. พระเดชพระคุณพระเทพสิทธาจารย์,ดร. เจ้าคณะจังหวัดมหาสารคาม ผู้อำนวยการหน่วยวิทยาบริการวิทยาเขตขอนแก่น จังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานเปิดโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ โดยมี พระมหาประกาศ อาภากโร รองผู้อำนวยการหน่วยวิทยบริการวิทยาเขตขอนแก่น กล่าวถวายรายงานโดยสังเขปดังนี้…

By

โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

วันที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. พระเดชพระคุณพระเทพสิทธาจารย์,ดร. เจ้าคณะจังหวัดมหาสารคาม ผู้อำนวยการหน่วยวิทยาบริการวิทยาเขตขอนแก่น จังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานเปิดโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ โดยมี พระมหาประกาศ อาภากโร รองผู้อำนวยการหน่วยวิทยบริการวิทยาเขตขอนแก่น กล่าวถวายรายงานโดยสังเขปดังนี้…