กิจกรรม ข่าวสาร

โครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน ประจำปีการศึกษา ๒๕
Read more.
มจร มหาสารคาม 9
กิจกรรมโครงการ โฮมโปรอาสา มหาจุฬาสานฝัน ปันน้ำใจเพ
Read more.
พิธีแสดงมุทิตาสักการะในโอกาสที่ พระเทพสิทธาจารย์ เ
Read more.
ประชุมประชาพิจารณ์ตัวบ่งชี้เพิ่มเติม ประกันคุณภาพก
Read more.
การแข่งขันกีฬา มจร. ประจำปี 2562
Read more.