วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม

ประชาสัมพันธ์และข่าวสาร
ประชาสัมพันธ์โครงการปฏิวิปัสสนากัมมัฏฐาน ปีการศึกษ
Read more.
ผังการจัดที่นั่งพิธีซ้อมรับปริญญา ประจำปี 2563
Read more.
รับสมัครนิสิตเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตและกา
Read more.
ปฏิทินการศึกษาภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563
Read more.
กิจกรรม
ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชน
Read more.
การอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรที่ ๑ “EdPEx : การพั
Read more.
โครงการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงินวิทยาลัยสงฆ์มหาสาร
Read more.
ตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
Read more.
โครงการประชุมสัมมนานิเทศ ติดตามพระสอนศีลธรรมในโรงเ
Read more.
การประชุม “พัฒนาศักยภาพนิสิตสู่การสร้างสุขภาวะทางป
Read more.
โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
Read more.
ประชุมนิสิตเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนออกปฏิบัติศาสนก
Read more.
พิธีมุทิตา สักการะ ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จเจ้าอยู่ห
Read more.
โครงการอบรมทางด้านกฏหมายสำหรับผู้บริหารระดับสูง
Read more.
พิธีถวายมุทิตาสักการะ พระราชวัชรสารบัณฑิต, รศ.ดร.
Read more.
พิธีฌาปนกิจศพ คุณพ่อวาด เหล่าไชย ผู้ร่วมก่อตั้งวิท
Read more.
ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างก่อสร้าง
Read more.
ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการบริหารงาน ระ
Read more.
ประชุมสภาวิชาการสัญจร ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖
Read more.
พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
Read more.
กิจกรรมด้านสังคม
No Post found
กิจกรรมโครงการ โฮมโปรอาสา มหาจุฬาสานฝัน ปันน้ำใจเพ
Read more.

พื้นหลังสำหรับ ประชุม เรียน หรืออบรม ออนไลน์ ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนิสิต วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม หรือผู้ที่สนใจ

สามารถดาวน์โหลดเพื่อใช้งานได้ครับ >>คลิกเพื่อดาวน์โหลด