วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม

ประชาสัมพันธ์และข่าวสาร
ผังการจัดที่นั่งพิธีซ้อมรับปริญญา ประจำปี 2563
Read more.
รับสมัครนิสิตเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตและกา
Read more.
ปฏิทินการศึกษาภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563
Read more.
ตารางสอบ ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
Read more.
กิจกรรม
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับวิทยาลัย ประจำ
Read more.
ตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
Read more.
ตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
Read more.
ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระ
Read more.
โครงการปฐมนิเทศพระสอนศีลธรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
Read more.
โครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการ ก
Read more.
ขอแสดงความยินดีกับ นายเดชาวัตน์ อุปนันท์ นิสิตหลัก
Read more.
ประชุม เพื่อกำกับ ติดตาม การส่งรายงานการปฏิบัติศาส
Read more.
โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารและ
Read more.
พิธีฌาปนกิจศพ คุณพ่อสมพงษ์ เนื่องแก้ว โยมบิดาของ เ
Read more.
พิธีพระราชทานเพลิงศพ(กรณีพิเศษ) คุณแม่บาง สืบมา โย
Read more.
บำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมศพ คุณแม่บาง สืบมา โยมมารดา
Read more.
ประชุมคณะสงฆ์จังหวัดมหาสารคาม การพิจารณาจัดสรรเงิน
Read more.
ประชุม ผู้บริหาร และประธานหลักสูตร ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕
Read more.
ประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนพัฒนาระยะที่ ๑๓ วิ
Read more.
ประชุมความคืบหน้าการก่อสร้างอาคารเรียนอเนกประสงค์
Read more.
กิจกรรมด้านสังคม
No Post found
No Post found

พื้นหลังสำหรับ ประชุม เรียน หรืออบรม ออนไลน์ ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนิสิต วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม หรือผู้ที่สนใจ

สามารถดาวน์โหลดเพื่อใช้งานได้ครับ >>คลิกเพื่อดาวน์โหลด