วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม

ประชาสัมพันธ์และข่าวสาร
ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 1/2563
Read more.
เลื่อนรับปริญญาจากสถานการณ์โควิด
Read more.
ขั้นตอนการสอบออนไลน์ Mcu e-testing
Read more.
รายชื่อนิสิตที่ยังไม่เข้าทดสอบระบบการสอบวัดผลข้อสอ
Read more.
กิจกรรม
ตรวจประเมินคุณภาพส่วนงานสนับสนุนการศึกษา ประจำปีกา
Read more.
คณะผู้บริหารตรวจเยี่ยมพื้นที่อาคารอเนกประสงค์ วิทย
Read more.
งานครบรอบวันสถาปนา ๑๓๔ ปี มหาจุฬาฯ “พัฒนาปัญ
Read more.
การคัดเลือกผลงานแนววิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศด้านการจั
Read more.
โครงการปฐมนิเทศพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน จังหวัดมหาส
Read more.
กิจกรรมการให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาแก่
Read more.
โครงการบัณฑิตมหาจุฬาฯ กับการสนองงานคณะสงฆ์
Read more.
โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตและการเสริมสร้างทักษะการผล
Read more.
พิธีบำเพ็ญกุศลเจริญอายุวัฒนมงคล ๙๔ ปี พระเทพสารคาม
Read more.
พระวิมาน คมฺภีรปญฺโญ, ดร. รักษาการผู้อำนวยการสำนัก
Read more.
พิธีฌาปนกิจ ศพคุณพ่อนิพล ศรีระวงษ์ โยมบิดาของ พระม
Read more.
พิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมศพคุณพ่อนิพล ศรีระวงษ์
Read more.
ประชุมสำนักเพื่อทำความเข้าใจ เรื่องการตรวจประเมินค
Read more.
ประชุมบุคลากรประจำวิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม ประจำเดือน
Read more.
ประชุมชี้แจงนโยบายการจัดตั้งศูนย์วิจัยและการบริหาร
Read more.
ประชุมบุคลากรประจำสำนักงานวิทยาลัย ประจำเดือนกันยา
Read more.
กิจกรรมด้านสังคม
No Post found
No Post found

 

 

พื้นหลังสำหรับ ประชุม เรียน หรืออบรม ออนไลน์ ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนิสิต วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม หรือผู้ที่สนใจ

สามารถดาวน์โหลดเพื่อใช้งานได้ครับ >>คลิกเพื่อดาวน์โหลด

พื้นหลังสำหรับ ประชุม เรียน หรืออบรม ออนไลน์ ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนิสิต วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม หรือผู้ที่สนใจ

สามารถดาวน์โหลดเพื่อใช้งานได้ครับ >>คลิกเพื่อดาวน์โหลด