โครงการวันบุรพาจารย์ ฟังเทศน์ในพรรษา ทอดเทียนโฮม ประจำปี ๒๕๖๓ พิธีมอบใบประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์(ป.บส.)

วันศุกร์ที่ ๑๘ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓
วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคามได้จัดโครงการวันบุรพาจารย์
ฟังเทศน์ในพรรษา ทอดเทียนโฮม ประจำปี ๒๕๖๓
พิธีมอบใบประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์(ป.บส.)
ณ วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ตำบลคันธารราษฎร์ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม

จัดโดย วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ร่วมกับพุทธสมาคมและยุวพุทธิกสมาคมจังหวัดมหาสารคาม

โดยได้รับความเมตตาจาก พระเดชพระคุณ
พระธรรมราชานุวัตร(สุทัศน์ วรทสฺสี ป.ธ.๙, ดร.)
ที่ปรึกษาคณะกรรมการประจำวิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม
เจ้าอาวาสวัดโมลีโลกยารามราชวรวิหาร
ได้เป็นประธานในพิธี กล่าวให้โอวาทและมอบใบประกาศนียบัตร, วุฒิบัตร
และเกียรติบัตรแก่นิสิตและคฤหัสถ์ โดยเกียรติบัตรได้แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้
1.ศิษย์เก่าดีเด่น ผู้สร้างชื่อเสียงให้มหาวิทยาลัย
2.ผู้อุปการคุณ ต่อวิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม
3.ผู้ทำประโยชน์ ต่อวิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม

ดูรูปภาพบรรยากาศงานเพิ่มเติม>>

ดูรูปภาพรับมอบใบประกาศนียบัตร, วุฒิบัตรและเกียรติบัตร>>

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *