วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม

ประชาสัมพันธ์และข่าวสาร
3 ขั้นตอน การสมัครเรียนผ่านระบบออนไลน์
Read more.
ประชาสัมพันธ์โครงการปฏิวิปัสสนากัมมัฏฐาน ปีการศึกษ
Read more.
ผังการจัดที่นั่งพิธีซ้อมรับปริญญา ประจำปี 2563
Read more.
รับสมัครนิสิตเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตและกา
Read more.
กิจกรรม
พิธีวางศิลาฤกษ์อาคารเรียนอเนกประสงค์ พระเทพสิทธาจา
Read more.
พิธีซ้อมรับปริญญาสำหรับบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบั
Read more.
พิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของ พระบาทส
Read more.
พิธีทอดกฐินสามัคคี ประจำปี ๒๕๖๔
Read more.
โครงการปฐมนิเทศนิสิตและกิจกรรมเตรียมความพร้อมนิสิต
Read more.
พิธีปฐมนิเทศนิสิตก่อนออกปฏิบัติศาสนกิจและบริการสัง
Read more.
โครงการสัมมนาปัจฉิมนิเทศ นิสิตปฏิบัติศาสนกิจ รุ่นท
Read more.
โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิต ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและด
Read more.
พิธีบำเพ็ญกุศลตักบาตรพระสงฆ์ เนื่องในโอกาส เจริญอา
Read more.
พิธีแสดงมุทิตาจิต พระมหาอรรถพงษ์ สิริโสภโณ ป.ธ.๙,
Read more.
พิธีถวายมุทิตาสักการะปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิต
Read more.
พิธีเซ็นสัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราวและรับนโยบายในการท
Read more.
ประชุมบุคลากรประจำวิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม ประจำเดือน
Read more.
โครงการสัมมนาเตรียมความพร้อม เปิดหลักสูตรรัฐประศาส
Read more.
ประชุมบุคลากรประจำสำนักงานวิทยาลัย ประจำเดือนพฤศจิ
Read more.
ประชุมคณะกรรมการการกำหนดราคากลาง สำหรับการประกวดรา
Read more.
กิจกรรมด้านสังคม
No Post found
วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม มอบถุงยังชีพถวายพระภิกษุสามเ
Read more.
มจร มอบถุงยังชีพถวายพระภิกษุสามเณร-ประชาชน ตามพระด
Read more.
แบ่งปันน้ำใจช่วย/สมทบทุนสร้างบ้านหลังใหม่ (บ้านถูก
Read more.
กิจกรรมโครงการ โฮมโปรอาสา มหาจุฬาสานฝัน ปันน้ำใจเพ
Read more.

 

 

พื้นหลังสำหรับ ประชุม เรียน หรืออบรม ออนไลน์ ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนิสิต วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม หรือผู้ที่สนใจ

สามารถดาวน์โหลดเพื่อใช้งานได้ครับ >>คลิกเพื่อดาวน์โหลด

พื้นหลังสำหรับ ประชุม เรียน หรืออบรม ออนไลน์ ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนิสิต วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม หรือผู้ที่สนใจ

สามารถดาวน์โหลดเพื่อใช้งานได้ครับ >>คลิกเพื่อดาวน์โหลด