วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม

ประชาสัมพันธ์และข่าวสาร
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกและสอบสัมภาษณ์เ
Read more.
ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง อน
Read more.
ขอถวายมุทิตาสักการะ ผู้บริหารและคณาจารย์ วิทยาลัยส
Read more.
คณาจารย์ประจำหลักสูตร
Read more.
กิจกรรม
สอบคัดเลือกและสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึ
Read more.
ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระ
Read more.
พิธียกยอดฉัตรเจดีย์พุทธคยา (จำลอง) และยกยอดฉัตร นภ
Read more.
โครงการอบรมแกนนำพระคิลานุปัฏฐาก ตัวแทนคณะสงฆ์ภาค ๙
Read more.
นิสิตวิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
Read more.
โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิต ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและด
Read more.
โครงการปัจฉิมนิเทศและประกวดผลงานการปฏิบัติศาสนกิจ
Read more.
โครงการปฐมนิเทศพระสอนศีลธรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
Read more.
โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารและ
Read more.
พิธีฌาปนกิจศพ คุณพ่อสมพงษ์ เนื่องแก้ว โยมบิดาของ เ
Read more.
พิธีพระราชทานเพลิงศพ(กรณีพิเศษ) คุณแม่บาง สืบมา โย
Read more.
บำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมศพ คุณแม่บาง สืบมา โยมมารดา
Read more.
ประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เพื่อตรวจรับงานก่อสร้าง งวด
Read more.
ประชุมบุคลากรประจำวิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม ประจำเดือน
Read more.
ประชุมบุคลากรประจำสำนักงานวิทยาลัย ประจำเดือนมีนาค
Read more.
ประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม ครั้งที
Read more.
กิจกรรมด้านสังคม
No Post found
วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม มอบถุงยังชีพถวายพระภิกษุสามเ
Read more.
มจร มอบถุงยังชีพถวายพระภิกษุสามเณร-ประชาชน ตามพระด
Read more.
แบ่งปันน้ำใจช่วย/สมทบทุนสร้างบ้านหลังใหม่ (บ้านถูก
Read more.
กิจกรรมโครงการ โฮมโปรอาสา มหาจุฬาสานฝัน ปันน้ำใจเพ
Read more.

พื้นหลังสำหรับ ประชุม เรียน หรืออบรม ออนไลน์ ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนิสิต วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม หรือผู้ที่สนใจ

สามารถดาวน์โหลดเพื่อใช้งานได้ครับ >>คลิกเพื่อดาวน์โหลด