พิธีลงนามสัญญาจ้างลูกจ้าง ประจําปี งบประมาณ ๒๕๖๗

วันพุธที่ ๑๘ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. พระอุดมปัญญาภรณ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้เมตตาเป็น ประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และกล่าวนําบูชาพระรัตนตรัย โดยมี รศ.ดร.วิทยา ทองดี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น กล่าวเปิดพิธีพร้อมทั้งลงนามสัญญาจ้างลูกจ้าง ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๗ นายศักดินันท์ ศรีหาบงค์ รักษาการผู้อํานวยการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ชี้แจงรายละเอียด ระเบียบวิธีการกรอก ผศ.ดร.สุกานดา จันทวารีย์ รองผู้อํานวยการวิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด ฝ่ายบริหาร กล่าวรายงาน โดยมีลูกจ้างวิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด และวิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม นำโดย พระครูสารกิจประยุต, ดร. รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม ฝ่ายวิชาการ, พระครูพิศาลโพธิธรรม รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม ฝ่ายกิจการนิสิต, นางสาวพิมวดี คำมูล ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม เข้าร่วมพิธีลงนามสัญญาจ้างลูกจ้าง ประจําปี งบประมาณ ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุม ๑๐๑ อาคารเรียนพระพรหมบัณฑิต (ประยูรธมฺมจิตโต) อนุสรณ์ ๖๐ ปี วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด

ขอขอบคุณภาพและข่าวจาก เฟจ : วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ดูรูปภาพเพิ่มเติม>>

Facebook Page>>

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *