วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม

ประชาสัมพันธ์และข่าวสาร
เลื่อนรับปริญญาจากสถานการณ์โควิด
Read more.
ขั้นตอนการสอบออนไลน์ Mcu e-testing
Read more.
รายชื่อนิสิตที่ยังไม่เข้าทดสอบระบบการสอบวัดผลข้อสอ
Read more.
กิจกรรม
ถวายมุทิตาสักการะ พระเทพวิสุทธิคุณ เจ้าคณะจังหวัดข
Read more.
ตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
Read more.
ตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
Read more.
การขอต่อใบอนุญาตการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตป่าฯ
Read more.
กิจกรรมการให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาแก่
Read more.
โครงการบัณฑิตมหาจุฬาฯ กับการสนองงานคณะสงฆ์
Read more.
โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตและการเสริมสร้างทักษะการผล
Read more.
กิจกรรมโฮมรูม ครั้งที่ 3 ประจำภาคเรียนที่ 1/2563
Read more.
ร่วมอวยพรและสวัสดีปีใหม่ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 2 ท่
Read more.
ประชุมบุคลากรประจำ วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม ครั้งที่
Read more.
พิธีพระราชทานเพลิงศพคุณแม่สา อุทัยสา โยมมารดาของพร
Read more.
บำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมศพและพิธีฌาปนกิจศพ ดร.ทรงวุ
Read more.
ประชุมกับผู้บริหารและบุคลากรวิทยาลัยสงฆ์นอกที่ตั้ง
Read more.
ร่วมรับฟังการชี้แจงและแนวทางการลดค่าเทอม จากผู้บริ
Read more.
ประชุมกับคณะกรรมการตรวจประเมินผลการปฏิบัติงานส่วนง
Read more.
ประชุมประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรพุทธ
Read more.
กิจกรรมด้านสังคม
No Post found
No Post found

พื้นหลังสำหรับ ประชุม เรียน หรืออบรม ออนไลน์ ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนิสิต วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม หรือผู้ที่สนใจ

สามารถดาวน์โหลดเพื่อใช้งานได้ครับ >>คลิกเพื่อดาวน์โหลด

พื้นหลังสำหรับ ประชุม เรียน หรืออบรม ออนไลน์ ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนิสิต วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม หรือผู้ที่สนใจ

สามารถดาวน์โหลดเพื่อใช้งานได้ครับ >>คลิกเพื่อดาวน์โหลด