วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม

ประชาสัมพันธ์และข่าวสาร
ประชาสัมพันธ์โครงการปฏิวิปัสสนากัมมัฏฐาน ปีการศึกษ
Read more.
ผังการจัดที่นั่งพิธีซ้อมรับปริญญา ประจำปี 2563
Read more.
รับสมัครนิสิตเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตและกา
Read more.
ปฏิทินการศึกษาภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563
Read more.
กิจกรรม
คณะผู้บริหารตรวจเยี่ยมพื้นที่อาคารอเนกประสงค์ วิทย
Read more.
งานครบรอบวันสถาปนา ๑๓๔ ปี มหาจุฬาฯ “พัฒนาปัญ
Read more.
การคัดเลือกผลงานแนววิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศด้านการจั
Read more.
โครงการบูรณาการแนวทางความร่วมมือทางศาสนาในการต่อต้
Read more.
พิธีปฐมนิเทศนิสิตก่อนออกปฏิบัติศาสนกิจและบริการสัง
Read more.
โครงการสัมมนาปัจฉิมนิเทศ นิสิตปฏิบัติศาสนกิจ รุ่นท
Read more.
โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิต ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและด
Read more.
โครงการนิเทศ ติดตาม ส่งเสริมการดำเนินโครงการปฏิบัต
Read more.
ผู้บริหาร คณาจารย์​และเจ้าหน้าที่​ สำนักวิชาการ​ ร
Read more.
โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายปฏิบัติการวิชาช
Read more.
โครงการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรด้านการจัดก
Read more.
พิธีถวายรางวัลเชิดชูเกียรตินาคธรรมจักร คนดีศรีเมือ
Read more.
สำนักงานวิทยาลัย Workshop กรอกประเมินคุณภาพส่วนงาน
Read more.
ประชุมสำนักเพื่อทำความเข้าใจ เรื่องการตรวจประเมินค
Read more.
ประชุมบุคลากรประจำวิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม ประจำเดือน
Read more.
ประชุมชี้แจงนโยบายการจัดตั้งศูนย์วิจัยและการบริหาร
Read more.
กิจกรรมด้านสังคม
No Post found
แบ่งปันน้ำใจช่วย/สมทบทุนสร้างบ้านหลังใหม่ (บ้านถูก
Read more.
กิจกรรมโครงการ โฮมโปรอาสา มหาจุฬาสานฝัน ปันน้ำใจเพ
Read more.

พื้นหลังสำหรับ ประชุม เรียน หรืออบรม ออนไลน์ ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนิสิต วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม หรือผู้ที่สนใจ

สามารถดาวน์โหลดเพื่อใช้งานได้ครับ >>คลิกเพื่อดาวน์โหลด

พื้นหลังสำหรับ ประชุม เรียน หรืออบรม ออนไลน์ ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนิสิต วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม หรือผู้ที่สนใจ

สามารถดาวน์โหลดเพื่อใช้งานได้ครับ >>คลิกเพื่อดาวน์โหลด