ตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

วันจันทร์ที่ ๒๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. คณาจารย์หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย นำโดย พระครูปัจฉิมวรานุกูล, ดร. รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานวิชาการ, ดร.ศิลป์ ชื่นนิรันดร์ ประธานหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต พร้อมคณะ ได้เข้ารับการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ผ่านระบบออนไลน์ video conference google meeting โดยได้รับความเมตตาจากคณะกรรมการตรวจประเมิน จำนวน ๓ ท่าน ได้เป็นผู้ตรวจประเมินในครั้งนี้ ได้แก่ ๑.รศ.ดร.โกนิฏฐ์ ศรีทอง ประธานกรรมการ, ๒.ผศ.ดร.สมปอง สุวรรณภูมา กรรมการ, ๓.ผศ.ดร.ฐานิดา มั่นคง กรรมการและเลขานุการ ในการตรวจประเมิน คณะกรรมการได้ทำการตรวจประเมินในหัวข้อต่างๆ พร้อมทั้งแนะนำข้อควรปรับปรุงแก้ไข พร้อมทั้งได้ซักถามนิสิตหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต ในด้านของการบริหาร ด้านการบริการ ของวิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ดูรูปภาพเพิ่มเติม>>

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *