โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายปฏิบัติการวิชาชีพ เรื่อง การบริหารจัดการหลักสูตรสู่ความเป็นเลิศเพื่อพลิกโฉมมหาวิทยาลัยในยุคดิจิทัล

วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. พระครูปัจฉิมวรานุกูล, ดร. รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานวิชาการ, นางสาวพิมวดี คำมูล ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาลัย พร้อมทั้ง คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จำนวน ๑๒ รูป/ท่าน ได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายปฏิบัติการวิชาชีพ เรื่อง การบริหารจัดการหลักสูตรสู่ความเป็นเลิศเพื่อพลิกโฉมมหาวิทยาลัยในยุคดิจิทัล ณ อาคารหอประชุมเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ชั้น ๒ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น นำโดย พระมหาดาวสยาม วชิรปญฺโญ, ผศ.ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น ได้เมตตาเป็นประธานในพิธี โดยการอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป, ผู้อำนวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราซวิทยาลัย ได้บรรยายพิเศษ เรื่อง “การบริหารจัดการหลักสูตรสู่ความเป็นเลิศเพื่อพลิกโฉมมหาวิทยาลัยในยุคดิจิทัล” เพื่อพัฒนาบุคลากรสายวิซาการและสายปฏิบัติการวิชาชีพ ให้มีความรู้และเรียนรู้ปรับตัว สนับสนุน เพื่อสรรสร้างและนำพาองค์กรให้ก้าวต่อไปข้างหน้า โดยมีส่วนงานของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราซวิทยาลัย ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ ได้แก่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราซวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น, วิทยาลัยสงฆ์เลย, วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด, วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม

ขอขอบคุณ ภาพและเนื้อหาข่าวบางส่วน จาก มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราซวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

ดูรูปภาพเพิ่มเติม>>

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *