ประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔

วันพุธที่ ๑๖ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้จัดประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔  ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้ศาสนาศิลปวัฒนธรรมนครจำปาศรีสมัยทวารวดี วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลคันธารราษฎร์ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม โดยได้รับความเมตตาจาก พระเดชพระคุณ พระเทพสิทธาจารย์ ประธานคณะกรรมการประจำวิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม ได้เป็นประธานในพิธีนำกล่าวบูชาพระรัตนตรัยและกล่าวเปิดประชุม, พระโสภณพัฒนบัณฑิต, รศ.ดร. รักษาการผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม ได้เมตตาเข้าร่วมการประชุมแบบออนไลน์ Video Conference กับคณะกรรมการที่ร่วมประชุมที่วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม การประชุมครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิหลายท่าน ได้แก่ พระครูพิสัยสารคุณ, ดร., รศ.ดร.ไชยยศ เรืองสุวรรณ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ, รศ.ดร.สุบรรณ เอี่ยมวิจารณ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ, รศ.ดร.สัญญา เคณาภูมิ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ, ดร.คมคาย อุดรพิมพ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม, นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคันธารราษฎร์ ได้ร่วมประชุมในระเบียบวาระต่างๆ พร้อมทั้งร่วมหาแนวทางพัฒนาวิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม ให้พัฒนาสู่ตักศิลานคร ระเบียบการประชุมในครั้งนี้

  • ๔.๑ เรื่อง พิจารณาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการระดม“ทุนนิธิเพื่อการศึกษา” วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม
  • ๔.๒ เรื่อง พิจารณาเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ประเภท วิชาการ วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
  • ๔.๓ เรื่อง พิจารณารายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร ปีการศึกษา ๒๕๖๓
  • ๔.๔ เรื่อง พิจารณารายงานการประเมินตนเองระดับวิทยาลัย ปีการศึกษา ๒๕๖๓
  • ๔.๕ เรื่อง พิจารณาแนวทางการการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในประเทศและต่างประเทศ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

ดูรูปภาพเพิ่มเติม>>

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *