โครงการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรด้านการจัดการองค์ความรู้และให้บริการวิชาการ “ภายใต้กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการการบริหารงานระบบทะเบียนและวัดผล”

วันจันทร์ที่ ๑๔ เดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้แก่ พระครูปัจฉิมวรานุกูล, ดร. รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานวิชาการ, พระครูปลัด​ณฐภ​ณ ​จิตฺ​ต​ทนฺ​โต​, นางสาวนภลักษณ์ แซ่เตียว เจ้าหน้าที่ทะเบียนและวัดผล, นางคำกอง ฮาดภักดี นักวิชาการเงินและบัญชี ได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรด้านการจัดการองค์ความรู้และให้บริการวิชาการ “ภายใต้กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการการบริหารงานระบบทะเบียนและวัดผล” ณ ห้องประชุมเธียเตอร์ ชั้น ๔ อาคารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น นำโดย พระเดชพระคุณพระโสภณพัฒนบัณฑิต, รศ.ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น, รักษาการผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม ได้เมตตาเป็นประธานในพิธีนำไหว้พระและบูชาพระรัตนตรัยและได้รับความเมตตาจาก พระครูสิทธิบัณฑิต, ดร. ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและวัดผล มจร ส่วนกลาง ได้บรรยายพิเศษ เรื่อง “การบริหารงานระบบทะเบียนและวัดผล ที่บุคลากรควรทราบ” ในช่วงบ่ายของโครงการ ได้จัดกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ work shop โดย พระสมุห์ประจิรักษ์ มหาปุญฺโญ รักษาการรองผู้อำนวยการส่วนทะเบียนนิสิต สำนักทะเบียนและวัดผล มจร ส่วนกลาง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *