ประชุมคณะอนุกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำวิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔

วันจันทร์ที่ ๑๔ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. คณะอนุกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำวิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม ได้จัดประชุมคณะอนุกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำวิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ ผ่านระบบออนไลน์ GoogleMeeting นำโดย พระโสภณพัฒนบัณฑิต, รศ.ดร. รักษาการผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม ได้เมตตาเป็นประธานในการประชุม กล่าวเปิดประชุมและนำบูชาพระรัตนตรัย และได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิ ๒ ท่าน ได้แก่ รศ.ดร.สุบรรณ เอี่ยมวิจารณ์ อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และ ผศ.ดร.นิเทศ สนั่นนารี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ได้ร่วมวิพากษ์และแนะนำการเขียนรายงานการประเมิณตนเอง(SAR) ระดับหลักสูตรและระดับวิทยาลัย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *