โครงการอบรมวิเคราะห์งบการเงินเพื่อใช้ประโยชน์ในการบริหาร

วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ – วันศุกร์ที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางสาวพิมวดี คำมูล ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาลัย, นางสาววัชราภรณ์ เสนาราษฎร์ นักวิชาการเงินและบัญชี, นางคำกอง ฮาดภักดี นักวิชาการเงินและบัญชี ได้เข้าร่วมโครงการอบรมวิเคราะห์งบการเงินเพื่อใช้ประโยชน์ในการบริหาร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย นำโดย พระเทพปวรเมธี, รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยมหาจฬาลังกรณราชวิทยาลัย ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดมหาจุฬาลงกรณราชูทิศ, พระมหาดำรงค์ สิริคุตฺโต รักษาการผู้อำนวยการกองคลังและทรัพย์สิน, นางวารี เชื้อปรุง วิทยากร/กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการ การเงินและทรัพย์สิน ผ่านระบบ Zoom

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *