การขอต่อใบอนุญาตการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตป่าฯ

วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิทยา  ทองดี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป วิทยาเขตขอนแก่น, นายศักธินันท์  ศรีหาบงค์ รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตขอนแก่น และนางสาวพิมวดี  คำมูล ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม ติดต่อประสานงานและประชุมปรึกษาหารือ เรื่อง การขอต่อใบอนุญาตการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตป่า ตามมาตรา ๔๕ แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ ของวิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม ณ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๗ ขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *