ประชุมบุคลากรประจำสำนักงานวิทยาลัย ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔

วันอังคารที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๓๐ น. สำนักงานวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม ได้จัดประชุมบุคลากรประจำสำนักงานวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔ ผ่านระบบออนไลน์ Google meeting นำโดย พระโสภณพัฒนบัณฑิต, รศ.ดร. รักษาการผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม ได้เมตตาเป็นประธานในการประชุม โดยการประชุมในครั้งนี้ แต่ละส่วนงานในสำนักงานวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม ได้รายงานผลการดำเนินงานในรอบวันที่ ๑๒ พฤษภาคม – ๗ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔ และได้รับฟังข้อปฏิบัติ ในการปฏิบัติงาน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการทำงาน จากประธานในการประชุม พร้อมรับฟังข้อเสนอแนะจากผู้บริหารสำนักงานวิทยาลัย นางสาวพิมวดี คำมูล ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาลัย เพื่อนำข้อเสนอแนะไปปรับใช้ในการทำงาน ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *