โครงการปฐมนิเทศนิสิตและกิจกรรมเตรียมความพร้อมนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564

วันจันทร์ที่ 7 มิถุนายน พ.ศ.2564 เวลา 08.30 น. กลุ่มงานบริการการศึกษา วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้จัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตและกิจกรรมเตรียมความพร้อมนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลคันธารราษฎร์ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม โดยได้รับความเมตตาจาก พระเดชพระคุณพระเทพสิทธาจารย์ เจ้าคณะจังหวัดมหาสารคาม ประธานคณะกรรมการวิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม ได้เมตตาเป็นประธานในพิธี จุดธูปเทียนและกล่าวบูชาพระรัตนตรัย ,พระครูสารกิจประยุต, ดร. รักษาการรองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนิสิต กล่าวถวายรายงาน ,พระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร. รักษาการผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม ได้เมตตาบรรยายเรื่อง “บัณฑิตที่พึงประสงค์” พร้อมกล่าวต้อนรับและให้โอวาทแก่นิสิตใหม่ พร้อมทั้งในวันนี้ได้รับความเมตตาจาก พระเมธีธรรมาจารย์,รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา กรรมการและเลขานุการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้เมตตาบรรยาย ความเป็นมาของ วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และในวันนี้ก่อนนิสิตใหม่จะทำการแยกพบปะคณาจารย์ประจำหลักสูตร เพื่อแนะนำหลักสูตรในเรื่องต่างๆ ได้มีการมอบเครื่องอุปโภคให้แก่บุคลากรวิทยาลัยสงฆ์มหาสารคามและบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 สนองพระบัญชา สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

ขอบคุณรูปภาพบางส่วน จาก มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ที่ได้ร่วมถ่ายภาพโครงการในครั้งนี้

ดูรูปภาพเพิ่มเติม>>

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *