ประชุมคณะอนุกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำวิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ เดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้จัดประชุมคณะอนุกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำวิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ผ่านระบบออนไลน์ GoogleMeeting โดยได้รับความเมตตาจาก พระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร. รักษาการผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม ได้เป็นประธานในการประชุม โดยการประชุมได้มีการแจ้งอนุกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาในเรื่องต่างๆ อาทิ เช่น แจ้งคำสั่งแต่งตั้งอนุกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาประจำวิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔, แจ้งปฏิทินการประชุมอนุกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาประจำวิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔, แจ้งเป้าหมายของตัวบ่งชี้ประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓(ตามประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรราชวิทยาลัย), แจ้งแนวปฏิบัติการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓(ตามประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรราชวิทยาลัย) เป็นต้น

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *