ลงเลขครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 6 รายการ

วันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน พ.ศ.2564 กลุ่มงานการเงินบัญชีและพัสดุ โดยนางสาววัชราภรณ์ เสนาราษฎร์ ตำแหน่งนักวิชาการการเงินและบัญชี, ผู้ปฏิบัติหน้าที่พัสดุฯ, พระมหารัฐภูมี รตนรํสี ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาและพระพัชระ สุธมฺโม พระนิสิตจิตอาสา หลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์ (ป.บส.) ได้ทำการลงเลขครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 6 รายการ ดังนี้ 1.เครื่องคอมพิวเตอร์ All in One สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 5 เครื่อง, 2.เครื่องคอมพิวเตอร์ All in One สำหรับงานประมวลผล จำนวน 2 เครื่อง, 3.เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์(Ink Tank Printer) จำนวน 5 เครื่อง, 4.สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 2 จำนวน 5 เครื่อง, 5.เครื่องฉายภาพ 3 มิติ จำนวน 5 เครื่อง, 6.เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 5,000 ANSI Lumens จำนวน 4 เครื่อง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *