ประชุมบุคลากรประจำสำนักงานวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม ประจำเดือนเมษายน ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔

สำนักงานวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้จัดประชุมบุคลากรประจำสำนักงานวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม ประจำเดือนเมษายน ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ น. เป็นต้นไป ผ่านระบบออนไลน์ Google Meeting นำโดย พระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร. รักษาการผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม ได้เมตตาเป็นประธานในการประชุม โดยแต่ละกลุ่มงานได้สรุปผลการดำเนินงานในรอบระยะเวลา ระหว่างวันที่ ๑๐ มีนาคม – ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔ ประธานในการประชุมได้ชี้แนะวิธีการปฏิบัติงานในกลุ่มงานต่างๆ ของสำนักงานวิทยาลัย, นางสาวพิมวดี คำมูล ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาลัย ได้แจ้งรายชื่อบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบองค์ประกอบและตัวบ่งชี้งานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓(องค์ประกอบที่ ๕ การบริหารจัดการ), พิจารณานิสิตค้างค่าเทอม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *