ประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

วันอังคารที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. พระเทพสิทธาจารย์, ดร. ประธานคณะกรรมการประจำวิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม, เจ้าคณะจังหวัดมหาสารคาม ได้เมตตาเป็นประธานประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ พร้อมด้วยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เข้าประชุมเพื่อขับเคลื่อนงานของวิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม วาระเสนอเพื่อพิจารณา ๔.๑ เรื่อง พิจารณาปฏิทินการประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม ,๔.๒ เรื่อง พิจารณาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาวิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม ระยะที่ ๑๓ ,๔.๓ เรื่อง พิจารณาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนวิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม ,๔.๔ เรื่อง พิจารณารายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนาวิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม ทั้งนี้ ได้เชิญสำนักจังหวัดมหาสารคามและสำนักงานพระพุทธศาสนา จังหวัดมหาสารคาม เข้าร่วมประชุมเพื่อปรึกษาหารือ เรื่อง การส่งมอบอาคารศูนย์การเรียนรู้อาคารศูนย์การเรียนรู้ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมนครจำปาศรีสมัยทวารวดี ให้แก่วิทยาลัยสงฆ์วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์การเรียนรู้ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมนครจำปาศรีสมัยทวารวดี วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลคันธารราษฎร์ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม

ดูรูปภาพเพิ่มเติม>>

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *