สอบคัดเลือกและสอบสัมภาษณ์ผู้สมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี และระดับประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์(ป.บส.) รอบโควตา ประจำปีการศึกษา 2564

วันอังคารที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น. วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้ทำการสอบคัดเลือกและสอบสัมภาษณ์ผู้สมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี และระดับประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์(ป.บส.) รอบโควตา ประจำปีการศึกษา 2564 โดยผู้สมัครเข้ารับการสัมภาษณ์กับผู้บริหารและคณาจารย์ประจำวิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม รายชื่อผู้สัมภาษณ์ได้แก่ นางสาวพิมวดี คำมูล ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาลัย, พระครูโพธิธรรมานุศาสก์ อาจารย์ประจำหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา, ดร.อดุลย์ หลานวงศ์ อาจารย์ประจำหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา, นายชาญชัย เพียงแก้ว อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต ทำการสอบคัดเลือกและสอบสัมภาษณ์ ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์การเรียนรู้ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมนครจำปาศรีสมัยทวารวดี วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม ตำบลคันธารราษฎร์ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม

ดูรูปภาพเพิ่มเติม>>

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *