โครงการจัดทำแผนการจัดการความรู้และแผนบริหารความเสี่ยงกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

วันศุกร์ที่ ๑­๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๒.๓๐ น. วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้จัดโครงการจัดทำแผนการจัดการความรู้และแผนบริหารความเสี่ยงกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดทำแผนการจัดการความรู้ วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ นำโดย พระมหาประกาศ อาภากโร รักษาการรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ได้เมตตาเป็นประธานในพิธี และได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.นิเทศ สนั่นนารี  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ได้เป็นวิทยากร บรรยายและแนะนำการจัดทำ เรื่อง “การจัดทำแผนการจัดการความรู้เชิงกลยุทธ์” และได้แบ่งกลุ่มทำกิจกรรม Workshop จัดทำแผนปฏิบัติการการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เพื่อนำการจัดการความรู้ที่ได้ไปใช้ในการพัฒนาและเพื่อให้บรรลุยุทธศาสตร์ของวิทยาลัยสงฆ์มหาสารคามในด้านต่างๆต่อไป ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์การเรียนรู้ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมนครจำปาศรีสมัยทวารวดี วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม ตำบลคันธารราษฎร์ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม

ดูรูปภาพเพิ่มเติม>>

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *