โครงการให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาแก่ผู้บริหารคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

วันศุกร์ที่ ๑­๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ น. วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้จัดโครงการให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาแก่ผู้บริหารคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ และกิจกรรม Workshop แผนพัฒนาคุณภาพ(Improvement Plan) ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา ๒๕๖๓ และกิจกรรม Workshop รายงานการพัฒนาคุณภาพ (Improvement Report) ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ระดับ สำนัก และวิทยาลัยฯ ในรอบ ๘ เดือน(กรกฎาคม ๒๕๖๓ – กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔) จากผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในปีการศึกษา ๒๕๖๒ นำโดย พระครูสารกิจประยุต, ดร. รักษาการรองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนิสิต ได้เมตตาเป็นประธานในพิธี และได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.นิเทศ สนั่นนารี  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ได้เป็นวิทยากร บรรยาย เรื่อง “การประกันคุณภาพการศึกษากับการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน” และร่วมทำกิจกรรม Workshop แผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา ๒๕๖๓ จากผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในปีการศึกษา ๒๕๖๒  ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์การเรียนรู้ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมนครจำปาศรีสมัยทวารวดี วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม ตำบลคันธารราษฎร์ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม

ดูรูปภาพเพิ่มเติม>>

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *