ประชุมบุคลากรประจำวิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม ประจำเดือนมีนาคม ครั้งที่ 2/2564 และ ประชุมคณะกรรมการกำกับติดตามและประเมิณผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 1/2564

วันอังคารที่ 2 มีนาคม พ.ศ.2564 เวลา 09.30 น. วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้จัดประชุมบุคลากรประจำวิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม ประจำเดือนมีนาคม ครั้งที่ 2/2564 และ ประชุมคณะกรรมการกำกับติดตามและประเมิณผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 1/2564 ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้ศาสนาศิลปวัฒนธรรมนครจำปาศรีสมัยทวารวดี วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ต.คันธารราษฎร์ อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม นำโดยพระโสภณพัฒนบัณฑิต, รศ.ดร. รักษาการผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม ได้เมตตาเป็นประธานในการประชุมครั้งนี้ โดยการประชุมในครั้งนี้ ได้มีการประชุมในเรื่องต่างๆ อาทิเช่น รายงานการประชุมบุคลากรประจำสำนักงานวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2564, แจ้งผลการดำเนินงานสำนักงานวิทยาลัยและสำนักงานวิชาการ ประจำเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2564, แจ้งผลการดำเนินงานหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิตและหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต ประจำเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2564, การจัดทำปฏิทินการปฏิบัติงานรายบุคคล กลุ่มงานและสำนัก เป็นต้น

ดูรูปภาพเพิ่มเติม>>

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *