ประชุมบุคลากรประจำสำนักงานวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2564

วันอังคารที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 เวลา 13.30 น. สำนักงานวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้จัดประชุมบุคลากรประจำสำนักงานวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2564 ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้ศาสนาศิลปวัฒนธรรมนครจำปาศรีสมัยทวารวดี วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ต.คันธารราษฎร์ อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม โดยการประชุมในครั้งนี้ ได้มีการประชุมในเรื่องต่างๆ อาทิเช่น รายงานความคืบหน้าการดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2564 ชี้แจ้งโดยเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานพัสดุฯ ,รายงานการติดตามยอดค้างค่าธรรมเนียมการศึกษานิสิต ประจำปีการศึกษา 2563 ชี้แจ้งโดยเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานการเงินและบัญชี ,รายงานการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2564 ชี้แจ้งโดยผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาลัย ,ปฏิทินการปฏิบัติงานของบุคลากร(ข้อควรเพิ่มเติมแก้ไข) ชี้แจ้งโดยผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาลัย เป็นต้น

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *