กิจกรรม Workshop การรายงานผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในระบบประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร

วันเสาร์ที่ 26 เดือนธันวาคม พ.ศ.2563 เวลา 09.00 น. วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้จัดกิจกรรม Workshop การรายงานผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในระบบประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรวิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์เรียนรู้ศาสนาศิลปวัฒนธรรมนครจำปาศรีสมัยทวารวดี วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม ตำบลคันธารราษฎร์  อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม โดย พระเทพสิทธาจารย์ ประธานคณะกรรมการประจำวิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม เจ้าคณะจังหวัดมหาสารคาม ได้เมตตาเป็นประธานในการเปิดกิจกรรม และได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.เรียงดาว ทวะชาลี รักษาการรองผู้อำนวยการสำนักงาน วิทยาเขตขอนแก่น ,อาจารย์ ดร.ภูษิต ปุลันรัมย์ อาจารย์ประจำ มจร. วิทยาเขตขอนแก่น ,อาจารย์นิรันดร เลิศวีรพล นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการ วิทยาเขตขอนแก่น ในการเป็นวิทยากรบรรยาย ให้ความรู้ในการรายงานผลการปฏิบัติงานของบุคลากรขึ้นสู่ระบบประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร

ดูรูปภาพเพิ่มเติม>>

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *