รับสมัครนิสิตเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตและการเสริมสร้างทักษะการผลิตสื่อวิดีทัศน์ในศตวรรษที่ ๒๑

วันจันทร์ ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
ทางส่วนงานเทคโนโลยี จะดำเนินการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตและการเสริมสร้างทักษะการผลิตสื่อวิดีทัศน์ในศตวรรษที่ ๒๑
เป็นการอบรมการตัดต่อวิดีโอและอัพโหลดลง Youtobe เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพนิสิตให้สามารถสื่อสารองค์กรได้และเพื่อให้สอดคล้องกับแผนการพัฒนานิสิต

โดยเปิดรับสมัครนิสิตเข้าร่วมโครงการจำนวน 20 รูป/คน
สถานที่อบรม ห้องประชุม อาคารศูนย์การเรียนรู้ศาสนาศิลปวัฒนธรรมนครจำปาศรีสมัยทวารวดี
วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม เป็นการอบรมทั้งภาคเช้าและภาคบ่าย
ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับมอบเกียรติบัตรจาก รักษาการผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม พระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร.
ที่ปรึกษาโครงการ พระอาจารย์วิมาน คมฺภีรปญฺโญ, ดร. ประธานหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต

ท่านใดที่สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่
https://forms.gle/zx9fTaabkXHZaY2H9
โปรดอ่านรายละเอียดก่อนสมัครเข้าร่วมโครงการ
รับสมัครจำนวน 20 รูป/คน จะเรียงลำดับจากผู้ที่สมัครก่อน 20 ท่านแรกจะได้รับเข้าร่วมโครงการหรือหากสมัครไปแล้ว
มีกิจธุระจำเป็นให้แจ้งก่อนเริ่มโครงการภายใน 3 วัน เพื่อจะได้ให้โอกาสผู้ที่สมัครในลำดับต่อไป

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *