กิจกรรมโฮมรูม ครั้งที่ 3 ประจำภาคเรียนที่ 1/2563

วันพฤหัสบดีที่ 25 กันยายน 2563 เวลา 13.00 น. กลุ่มงานบริการการศึกษา สำนักงานวิชาการ ร่วมกับ อาจารย์ประจำหลักสูตร ทั้งสองหลักสูตร วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม ได้จัดกิจกรรมโฮมรูม เรารัก วส.มหาสารคาม โดยมี พระครูสุธีจริยวัฒน์ ผศ.ดร. รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน จังหวัดขอนแก่น เป็นพระวิทยากร ในการอบรม ในหัวข้อเรื่อง บทบาทพระนิสิต มจร. กับการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเพื่อพัฒนาชุมชน ในศตวรรษที่ 21 โดยมี คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิต และนิสิตปฏิบัติศาสนกิจ เข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพียงกัน ณ หอประชุมอเนกประสงค์ วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *