หมู่บ้านรักษาศีล ๕ จังหวัดมหาสารคาม ประจำปี ๒๕๖๓

วันพุธที่ 16 กันยายน พ.ศ.2563
พระเทพศาสนาภิบาล ประธานคณะกรรมการฯ ส่วนกลาง
พระเทพวรมุนี ประธานคณะกรรมการฯ ประจำหนตะวันออก
ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
“หมู่บ้านรักษาศีล ๕ จังหวัดมหาสารคาม ประจำปี ๒๕๖๓”
ณ วัดขุนพรหมดำริ บ้านอุปราช ตำบลท่าสองคอน อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

โดยได้รับเกียรติจาก นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม
นางบุญเพ็ง ใจดี ผู้ใหญ่บ้าน บ้านท่าสองคอน เป็นผู้กล่าวรายงาน

ทั้งนี้ได้มีผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนิสิต ได้เข้าร่วมโครงการและได้จัดตั้งโรงทานในโครงการครั้งนี้ด้วย
นำโดย พระเทพสิทธาจารย์ ประธานคณะกรรมการประจำวิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม เจ้าคณะจังหวัดมหาสารคาม
พระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร. รักษาการผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น
พระครูสารกิจประยุต, ดร. รักษาการรองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนิสิต รองเจ้าคณะอำเภอเมืองมหาสารคาม เจ้าอาวาสวัดขุนพรหมดำริ
พระมหาประกาศ อาภากโร รักษาการรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
พระอรรถพงษ์ สิริโสภโณ รักษาการรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
นางสาวพิมวดี คำมูล ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาลัย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *