ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการวันบุรพาจารย์ ฟังเทศน์ในพรรษา ทอดเทียนโฮม ประจำปี ๒๕๖๓ พิธีมอบใบประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์ (ป.บส.)

ด้วยวิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ได้กำหนดจัดวันบุรพาจารย์ ฟังเทศน์ในพรรษา ทอดเทียนโฮม ประจำปี ๒๕๖๓
พิธีมอบใบประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์ (ป.บส.)
ในวันที่ ๑๘ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓ ณ หอประชุมวิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลคันธาราราษฎร์ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานโครงการ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์
ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย จึงได้จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน ในวันที่ ๘ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์เรียนรู้ศาสนาศิลปวัฒนธรรม นครจำปาศรีสมัยทวารวดี
วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

นำโดย พระเทพสิทธาจารย์ ประธานคณะกรรมการประจำวิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม (ประธานในพิธี)
พระมหาประกาศ อาภากโร รักษาการรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
พระครูปัจฉิมวรานุกูล, ดร. รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานวิชาการ

ดูรูปภาพเพิ่มเติม>>

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *