พิธีบำเพ็ญกุศลเจริญอายุวัฒนมงคล ๗๗ ปี พระธรรมรัตนดิลก (สมเกียรติ โกวิโท ป.ธ.๙. พธ.ด)

วันอาทิตย์ ที่ ๖ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓

คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนิสิต
วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ได้เข้าร่วม พิธีบำเพ็ญกุศลเจริญอายุวัฒนมงคล ๗๗ ปี
พระธรรมรัตนดิลก (สมเกียรติ โกวิโท ป.ธ.๙. พธ.ด)
กรรมการมหาเถรสมาคม ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะภาค ๙.
เจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร ประธานสภาวิทยาเขตขอนแก่น

ณ อาคารหอประชุมเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
ตำบลโคกสี อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

นำโดย พระเทพสิทธาจารย์,ดร. ประธานคณะกรรมการประจำวิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม
พระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร. รักษาการผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม
พระครูสารกิจประยุต, ดร. รักษาการรองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนิสิต
พระมหาประกาศ อาภากโร รักษาการรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
พระครูปัจฉิมวรานุกูล, ดร. รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานวิชาการ
นางสาวพิมวดี คำมูล ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาลัย

โดย วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้จัดตั้งโรงทานเพื่อรองรับผู้เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ด้วย

ดูรูปภาพเพิ่มเติม>>

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *